Asins sastāva salīdzinošais pētījums

KZA Maskavas Fiziskās ķīmijas un elektroķīmijas institūtā tika veikts spektrālās analīzes salīdzinošais pētījums cilvēka asinīm un ūdenim, kas ir bagātināts ar Xtreme Х2О. Atklājās, ka sastāvs ir gandrīz identisks.

Salīdzinošais pētījums